تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی بهورزی - عوارض بعدازواکسن کودک تجویز استامینوفن و تب بر بعد از تزریق واکسن و جدول آخرین دستورالعمل واکسیناسیون اطفال

عوارض بعدازواکسن کودک تجویز استامینوفن و تب بر بعد از تزریق واکسن  و جدول آخرین دستورالعمل واکسیناسیون اطفال

باتوجه به نظرات بازدید کنندگان وب تصمیم گرفتیم دراین پست به عوارض بعد از واکسن و آخرین دستورالعمل واکسیناسیون و ایمنسازی اطفال که تغییراتی نسبت به گذشته داشته بپردازیم .
در ابتدا نحوه تجویز استامینوفن وتب بر بعدازتزریق واکسن را به خدمت شما عرض میکنم :
معمولآ تب در واکسن ثلاث یا سه گانه (دیفتری کزاز سیاه سرفه ) شایع تر از بقیه واکسن ها میباشد که هر 4 ساعت به ازای هر کیلو وزن کودک 2 قطره تجویز میشود مثلآ اگر وزن کودکتان 8 کیلو باشد 16   قطره تجویز میشود
در صورتی که بعد از واکسن MMR سرخک سرخجه واوریون هم تب داشت میتوانید به همین مقدار تجویز کنید.وجهت کاهش درد درناحیه تزریق میتونید از کمپرس آب سرد استفاده کنید..

معمولاً هر پیامد متعاقب ایمنسازی عارضه ایست که پس از ایمنسازی بوجود آمده و عقیده بر آن است که علت آن ایمنسازی است ......

 الف ) واکنش به واکسن :

این موارد جزء لاینفک واکسن میباشد و در صورتی که واکسن بصورت صحیح داده شود نیز بوجود خواهد آمد .

ب ) اشتباه در برنامه :

 تزریقات غیر استریل ـ عدم تهیه صحیح واکسن ـ تزریق در محل نادرست ـ حمل و نقل غیر صحیح ـ بی توجه ای به موارد منع مصرف

ج ) همزمانی با واکسن :

 مربوط به ایمنسازی نیست و بیماری یا عارضه ای است که با واکسیناسیون بروز میکند د ) واکنش تزریقات : اضطراب و تشویق در اثر استرس و یا در تزریقات

ه ) واکنش ناشناخته :

 که هنوز علتی برای آن مشخص نشده است .افزایش پاسخ ایمنی بدن میشوند ( بخصوص در واکسن ثلاث ) معمولاً عوارض واکسن در یک تا دو روز بعد از ایمنسازی اتفاق میافتد ( بجزء واکسن MMR که ۱۲ ـ ۶ روز بعد از ایمنسازی اتفاق میافتد . واکنش موضعی شامل درد و تورم و قرمزی محل تزریق است که در ثلاث و یادآور واکسنها تا ۸۵درصد میرسد . د. هفته پس از ایمنسازی ب ث ژ واکنش بصورت پاپول بوده که محل زخم شده پس از چند ماه بهبود یافته و اسکار باقی میگذارد . واکنشهای عمومی شامل تب بوده که به ۱۰ درصد واکسیناسیون میرسد . ولی در بعضی واکسنها ( ثلاث ) تا ۵۰ درصد نیز میرسد . در ۱۵ ـ ۵ درصد کسانی که سرخک دریافت میکنند واکنشهایی مانند وراش و التهاب ملتحمه مشاهده میشود .

واکنش نظیر تورم غده پاروتید در اثر واکسن اوریون و درد وفاصل و تورم غده لنفاوی ناشی از واکسن سرخجه تا ۱ درصد نیز دیده میشود . علایم عمومی واکسن پولیو در کمتر از یک درصد به شکل اسهال سردرد و در د عضلانی است .

عوارض خفیف و شایع واکسن و درمان آنها:

واکسن

عوارض موضعی ( درد ـ ورم ـ قرمزی )

تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد

علائم موضعی

ب ث ژ(سل)

۹۵ ـ ۹۰%

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

هموفیلوس آنفلوانزا

۱۵ ـ ۵%

۱۰ ـ ۲ %

ـ ـ ـ ـ

هپاتیت ب

بزرگسالان حدود ۱۵ درصد و خردسالان حدود ۵%

۶ ـ ۱%

ـ ـ ـ ـ

سرخک سرخجه اوریون)MMR

حدود ۱۰%

۱۵ ـ ۵%

۵% ( راش )

 فلج اطفال خوراکیOpv

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

کمتر از ۱ درصد

کمتر از ۱ درصد

 توآمTd/DT/T

حدود ۱۰ درصد

حدود ۱۰ درصد

حدود ۲۵ درصد

سیاه سرفه ( ثلاث )dtp

تا ۵۰ درصد

تا ۵۰ درصد

تا ۵۵ درصد

درمان

کمپرس آب سرد در محل تزریق ـ مسکن و تب بر

معاینات اضافی ـ لباسهای مناسب ـ پاشویه ـ مسکن و تب بر

مایعات تا ۵۵ درصد اضافی ـ مسکن و تب بر

 

ـ علائم عمومی شامل سردرد ـ اسهال و در عضلانی

ـ میزان عوارض موضعی دزهای یا دارو بین ۸۵ ـ ۵۰ درصد افزایش پیدا میکند .

واکنش های نادر و شدید و فاصله و میزان بروز واکنش ها:

واکسن

واکنش

فاصله تزریق

تعداد دز به واکنش

واکنش در یک میلیون دز

ب ث ژ

لنفادنیت چرکی

۶ ـ ۲ ماه

۱ در هزار

۱۰۰۰ ـ ۱۰۰

ب ث ژ

التهاب استخوانی ب ث ژ

۱۲ ـ ۱ ماه

ا در ۳۰۰۰ تا ۱ در صد میلیون

۳۰۰ ـ ۱%

ب ث ژ

عفونت منتشر ب ث ژ

۱۲ ـ ۱ ماه

یک در یک میلیون

۵۶/۱ ـ ۹/۰

آنفلوانزا

شناخته شدن نیست

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هپاتیت ب

آنا فیلاکسی

۱ ـ ۰ ساعت

یک در ۶ تا ۹۰۰۰۰۰

۲ ـ ۱

M/ MMR/MR

تشنج ناشی از تب

۱۲ ـ ۶ روز

یک در ۳۰۰۰

۳۳۰

//         //

کاهش پلاکتها ( ترومبوسیتوپنی )

۳۵ ـ ۱۵ روز

یک در ۳۰۰۰۰

۳۰

           //

            //

واکنش آنافیلاکتیک ( آلرژی شدید )

۲ ـ ۰ ساعت

یک در ۱۰۰۰۰۰

۱۰

//         //

آنا فیلاکسی

۱ ـ ۰ ساعت

یک در ۱۰۰۰۰۰۰

۱

           //

            //

آنسفالوپاتی

۱۲ ـ ۶ روز

کمتر از یک در یک میلیون

کمتر ازیک

 

 

واکنش شدید و نادر :

 ( شامل تشنج ـ ترومبوسیتوپنی ـ آنا فیلاکسی و آنفالوپاتی ـ عفونت منتشر ب ث ژ ـ واکنش آنا فیلاکتیک ـ لنفادنیت چرکی )

آبسه استریل :

 ۱ . وجود آلومینیوم در واکسن ثلاث ۲ . تکان ندادن کافی ویال قبل از استفاده ۳ . تزریق سطحی واکسن ۴ . یخ زدگی واکسن ( شیوع این عارضه کم و یک درصد هزار تزریق است )

پیامدهای نا مطلوب دستگاه عصبی مرکزی :

فلج حاد ـ آنسفالوپاتی ـ آنسفالیت ـ مننژیت ـ تشنج

عوارض شدید :

 شامل مرگ در عرض یکماه بعد از ایمنسازی و یا بستری شدن در بیمارستان که به واکسیناسیون نسبت داده شود .

شوک آنا فیلاکسی :

واکنش شدید و با شروعی سریع است که با کلاپس گردش خون مشخص میشود و علامت اولیه اریتم منتشر و کهیر است و بدنبال آن انسداد تحتانی و یا فوقانی سیستم تنفس است و در حالت شدیدتر رنگ پریدگی ـ اختلال سطح هوشیاری و افت فشار خون است . درمانم آن با آدرنالین میباشد . معمولا واکنشهایی شدید بروز سریع دارند و بمدت ۱۰ دقیقه پس از ایمنسازی بوجود میایند لذا باید تمام واکسینه شده ها را ۱۰ تا ۲۰ دقیقه پس از ایمنسازی تحت نظر بگیرید .

چه واكسنهایی و در چه زمانهایی باید برای كودك تزریق شود؟

برنامه واكسیناسیون كشوری ایران برای كودكان از بدو تولد بصورت زیر تعیین شده است:

زمان تجویز

ب ث ژ (سل)

قطره خوراكی فلج اطفال

هپاتیت b

سه گانه (دیفتری، كزاز، سیاه سرفه)dtp

سرخک سرخجه اوریون MMR

بدو تولد

ü

ü

ü

 

 

2 ماهگی

 

ü

ü

ü

 

4 ماهگی

 

ü

 

ü

 

6 ماهگی

 

ü

ü

ü

 

یك سالگی

 

 

 

 

ü

18 ماهگی

 

ü

 

ü

ü 

6 سالگی

 

ü

 

ü