تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی بهورزی - روش های مقابله با خشم

روش های مقابله با خشم
یكی از هیجان های پیچیده انسان خشم است كه واكنشی است متداول نسبت به ناكامی و بد رفتاری ، امروزه ابراز خشم در محیط كار مقبول نیست و ارگان ها برای این امر از آزمون های روانشناختی استفاده می كنند هیجانهایی كه با خشم همراهند عبارتند از خصومت ، خشونت ، غضب ، تحریك و عصبانیت از یك طرف خشم یك پاسخ طبیعی انسان است اما از طرف دیگر ممكن است زندگی انسان ها را به طور جدی به خطر اندازد بنابراین می توانیم راه حل هایی برای مقابله با خشم ارائه دهیم .
 
مهارت مقابله ای
1 : از لحاظ هیجانی خلاق بودن
از خلاقیت خود برای پیدا كردن شیوه مقابله ای خوب استفاده كنید وقتی عصبانی هستیند این واقعیت را بپذیرید كه خشمگین هستید و تصمیم بگیرید كه چه كاری می توانید در ارتباط با آن انجام دهید از روش جراتمندانه استفاده كنید این خشم نیست كه باعث می شود به شیوه های خاص عمل كنیم بلكه این ما هستیم كه عصبی می شویم و تصمیم می گیریم كه یا به شیوه اجتماعی پسند و یا به شیوه غیر اجتماعی ( كه قابل قبول نیست ) واكنش نشان دهیم . نباید به بهانه عصبانیت دست به اعمال پرخاشگرانه بزنید چرا كه شیوه نا معقولی برای اجتناب از مسئولیت است .
 
2- بررسی منطقی بودن ارزیابی های اولیه خود :
باید معین كنید كه مسئله ارزش ناراحت شدن را دارد یا نه در اینجا انتظار دارید كه كارها باید همیشه طبق نظر شما پیش رود و دیگران همیشه با شما خوب رفتار كنند و هرگز نباید ناكام شوید خشمگین می شوید . مهارت مقابله ای خوب در این وضعیت ، شناخت خواسته های غیر منطقی خود و تغییر دادن آنها به خواسته های واقع بینانه تر است . مثلا بگویید چون قرار نیست كه دنیا بر اساس خواسته ها و آرزوهای من اراده شود بنابراین برای مقابله با ناكامی باید مهارت مقابله ای اثر بخشی را یاد بگیرم .
 
3- استفاده از روش خود آرام سازی برای حفظ كنترل :
حقیقت دارد كه می گویند وقتی عصبانی هستید قبل از اینكه پاسخی بدهید باید تا 10 بشمارید این كار به شما فرصت می دهد تا با استفاده از مهارتهای مسئله گشایی خود بهترین راه حل را انتخاب كنید . با استفاده از تنفس آرام و عمیق در مدتی كوتاه خود را آرام سازید . عصبانیت و فریاد كشیدن یك حالت انتخابی است نه نتیجه خشم ، با مرور ذهنی نحوه واكنش خود در موقعیت مزبور خود را حساسیت زدایی كنید . این تمرین را تكرار كنید ناكامی و مورد بد رفتاری قرارگرفتن را تصور كنید سپس میزان خشم خود را روی یك مقیاس 0 تا 100 درجه بندی كنید تا زمانیكه میزان خشمتان به سطح پائین تر از 30 برگردد.
 
4-استفاده از ایمن سازی در مقابل استرس برای تعلیم خود در مقابل رویدادهای خشم برانگیز زندگی :
قبل از مواجه شدن با رویدادها با خود بگویید :
این مسئله مرا ناراحت می كند اما می دانم چگونه از عهده اش برایم
می توانم از مهارت های مقابله ای خود برای حفظ كنترل استفاده كنم .
زیاد سخت نگیر این می تواند تجربه یادگیری خوبی باشد .
نفس عمیق بكش ، آرام باش ، و از نیروی فكرت استفاده كن .
نباید اجاره بدهم خشم دیگران بر من اثر بگذارد باید خویشتن دار باشم .
 
5- شناخت و اهمیت دادن به تخلیه انرژی :
وقتی خشمگین هستید ، تخلیه انرژی از طریق پرداختن به فعالیت های جسمی یا خلاق اثر بخش است . و در وضعیت ذهنی آرام می توانید مشكل خشم برانگیز خود را حل كنید . مرحله اول رها ساختن تنش از سیستم است . مرحله دوم مسئله گشایی ، همیشه این دو را با هم بكار ببرید .
 
6- باور كردن خود به عنوان مقابله كننده :
درباره خوب یا بد بودن هیجان خشم فكر نكنید در عوض توجه خود را به مراقبت از خویشتن و ارضای نیازهای خود بدون صدمه زدن به دیگران متمركز كنید . خود را به عنوان فردی مقابله كننده در نظر بگیرید كه می داند از چه راهبردهایی برای ارتباط با سایر افراد استفاده كند از حقوق خود دفاع كنید و جراتمند باشید .
 
7- غلبه بر بی جراتی
بی جراتی یعنی ترسو ، پشیمان و منفعل بودن ، یعنی اهمیت ندادن و محترم نشمردن نیازها و خواسته های خود و پذیرفتن خواسته های دیگران حتی اگر به ضرر او باشد این افراد فكر می كنند برای اینكه مودب و مفید باشند لازم است تسلیم خواسته های دیگران شوند گاهی افراد جرات ورزی را با پررویی و پراخشگری اشتباه می گیرند باید بیاموزید اخم ها ، و انتقاداتی را كه در نتیجه امتناع از پذیرفتن خواسته های دیگران را می بینید تحمل كنید .
 
8- شناخت حدود پرخاشگری :
افراد پرخاشگر سعی می كنند نیازها و خواسته های خود را از طریق تسلط ، توهین و تحقیر دیگران برآورده كنند و فقط به فكر خود هستند . در دراز مدت پرخاشگری ما را از دیگران بیگانه ساخته و به صورت افرادی بدگمان و متخاصم در می آورد .
 
9- شناخت مزایای جرات ورزی :
جرات ورزی یعنی دفاع از حقوق خود و بیان افكار و احساسات خود به شیوه مستقیم ، صادقانه و مناسب افراد جراتمند به شیوه مدبرانه با دیگران ارتباط برقرار می كنند اما نمی گذارند كسی كه از آنها امتیاز بگیرد . جرات ورزی كه انسان احساس خودكارآمدی و كنترل درونی می بخشد ، اعتماد به نفس وعزت نفس ما را تقویت می كند و بهترین روش برای دست یافتن به روابط بین فردی رضایت بخش است .
 
10- تكمیل مهارت جرات ورزی :
مطلع ساختن دیگران از احساسات كه نسبت به اعمال آنها دارید و بیان احساسات خود بر حرمت نفس و احترامی كه دیگران برای شما قائلند خواهد افزود . ( بیان احساسات خود )
همدلی مهارتی مهم برای تقویت ارتباط صمیمانه است . می توانید با خواسته كسی مخالفت كنید ولی با بیان اینكه احساس آنها را درك می كنید و محترم می شمارید (همدلی) وقتی با دیگران همدلی می كنید به احتمال قوی اعمال شما مدبرانه خواهد بود تا نسنجیده اگر دیگران شما را وادار به كاری كنند قرص و محكم بایستید و به نحوی واكنش نشان دهید كه احترام آنها را جلب كنید ( كاردانی )
 
11- مذاكره كننده خوبی بودن :
مصالحه مهارتی است كه نیازمند درك نیازهای دیگران است ، لزومی ندارد كه با امیال و خواسته های دیگران مخالفت یا موافقت كنید ، اما باید به آنها بفهمانید كه خواسته هایشان را درك می كنید برای اینكه دو طرف مقابل به خواسته های خود برسند ممكن است هر كدام از آنها از بخشی از خواسته های خود چشم پوشی كنند . اگر هنگام مذاكره احساسات شدیدی در شما ظاهر شد آنها را بشناسید و بپذیرید و سعی كنید خونسرد باشید از خواسته های انعطاف ناپذیر و مطلق اجتناب كنید و با نشان دادن همدلی خود فضای مذاكره را صمیمانه كنید .
 
12- پی بردن به ارزش گذشت :
گذشت به معنای از یاد بردن خطای افراد نیست . هر گاه انسان كسی را كه به او بی حرمتی كرده می بخشد او را از خشمگین شدن می رهاند و به امور روزمره خود می پردازد كسی كه می بخشد برگ برنده همیشه در دست اوست ، چون از موضع قدرت و با اعتماد به نفس از خطای افراد چشم پوشی می كنید . گذشت قدرت خود كارآمدی و حس كنترل شما را در موقعیت های ناخوشایند بالا می برد.