تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی بهورزی - مضرات دخانیات


مضرات دخانیات

 یكی از مشكلات عمده بهداشت در زمان ما گسترش استعمال دخانیات در جامعه می‌باشد كه این خود بعنوان یكی از شایعترین عوامل مرگ و میر د رجهان شناخته شده، چرا كه مصرف این مواد عامل 25 بیماری كشنده از جمله سرطانها و بیماریهای قلبی و عروقی و غیره می‌باشند و انتظار می‌رود در سالهای آینده بزرگترین و بیشترین عامل مرگ و میر و كاهش طول عمر باشد.

همچنین در صورت ادامه روند روبه بالای مصرف دخانیات در جهان طی 20 سال آینده سالیانه 10 میلیون مرگ ناشی از بیماریهای مرتبط با استعمال دخانیات بروز می‌نماید كه بیش از 70 درصد این مرگها در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران اتفاق می‌افتد.

طی سالهای اخیر مصرف انواع مختلف مواد دخانی مانند قلیان به طور گسترده در جامعه شایع شده است كه نقش خاصی را در ورود جوانان و نوجوانان در عرصه استعمال دخانیات ایفا می‌كند كه می‌بایست این گروه از افراد جامعه در زمینه عدم مصرف اینگونه مواد با توجه به زیانهایی كه در آینده گریبانگیر آنها خواهند شد بكوشند و از مصرف آنها اجتناب كنند.

 

بروز بیماریها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلی دود آنها از جمله سرطانها- بیماریهای قلبی و عروقی و حساسیتها:

در این زمینه سالیانه 4 میلیون نفر جان خود را در دنیا از دست می‌دهند و اگر روند استعمال به اینگونه ادامه یابد 500 میلیون نفر از جمعیت فعلی دنیا در نهایت بعلت مصرف دخانیات خواهند مُرد كه نیمی از اینها را كودكان و نوجوانان تشكیل می‌دهند.

 

زیانهای اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات:

در این راستا همین بس كه مصرف داخلی (در ایران) 50 میلیارد نخ سیگار به طور متوسط سالانه 1000 میلیارد تومان صرف خرید و دود شدن این محصول و 2000 تا 3000 میلیارد تومان صرف بیماریهای مرتبط با آن می‌گردد.

 

زیانهای اجتماعی ناشی از مصرف دخانیات:

مصرف سیگار نوعی اعتیاد است ولی متاسفانه این مسئله به مرور در جامعه جا افتاده و قابل قبول‌ترین عمل خلاف عرف محسوب می‌شود، متاسفانه عادت به مصرف سیگار زمینه ساز بروز اعتیاد به مواد مخدر، الكل، فقر، بزهكاری علی‌الخصوص در جوانان و نوجوانان می‌گردد.

 

زیانهای زیست محیطی ناشی از دخانیات:  

از بین رفتن خاك،؛ تخریب جنگلها و آلودگی آبهای زیرزمینی و هوا از جمله مضرات زیست محیطی دخانیات می‌باشد. مصرف مواد مغذی خاك توسط گیاه توتون موجب عاری شدن خاك از این مواد شده و از طرفی موجب جذب آفتها می‌گردد و استفاده از انواع كودهای شیمیایی و آفت‌كش‌ها آلودگیهای آبهای زیرزمینی را بدنبال دارد، از طرفی مقدار زیادی از درختان برای سوخت در عمل آوردن توتون از بین می‌روند.

 

استعمال هر نخ سیگار باعث كوتاه شدن 7 روز از عمر می‌گردد.

اثرات تحمیلی دو سیگار نیز كمتر از عوارض ناشی از استعمال آن نمی‌باشد.

 

آنچه باید بدانیم:

-          دخانیات شایعترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان می‌باشد. (5/12 درصد از كل مرگها)

-     در تركیب دود سیگار 4000 نوع ماده شیمیایی وسم وجود دارد كه استنشاق آن موجبات خطر مصرف‌كنندگان و اطرافیان را ایجاد می‌كند.

-     25 نوع بیماری خطرناك از جمله سرطانها و بیماریهای قلب و عروق – ریه – كبد – گوارش – جنین و نازائی مرتبط با استعمال دخانیات می‌باشد.

-     بروز 50 هزار مرگ در ایران و یا در هر 8 ثانیه یك مرگ در جهان ناشی از مصرف دخانیات شدت خطر دخانیات را روشن می‌كند.

-     هزینه‌های قابل محاسبه ناشی از مصرف دخانیات در ایران 1000 میلیارد تومان ناشی از مصرف سیگار ودود شدن آن و 3000 – 2000 میلیارد تومان صرف درمان بیماریهای ناشی از مصرف می‌باشد.

-     نوجوانان وجوانانی كه مبادرت به استعمال دخانیات می‌كنند احتمال مبتلا شدن آنها به سرطان ریه 22 مرتبه بیشتر از افراد غیرسیگاری می‌باشد و 20 تا 25 سال زودتر از همسالان خود می‌میرند.

-     استعمال دخانیات باعث بوجود آمدن مشكلات و ضایعات باروری و زایمان در زنان و كاهش تعداد اسپرم و ناتوانی جنسی در مردان می‌شود.

-          استعمال دخانیات می‌تواند باعث سقط جنین یا بوجود آمدن نوزاد معلول و ناقص‌الخلقه و كم وزن گردد.

-     استعمال دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون و خطر ابتلا به بیماریهای فشارخون بالا و گرفتگی عروق و نهایتاً ایجاد حمله قلبی و سكته می‌شود.

-          استعمال دخانیات خطر ابتلا به زخم معده را افزایش داده و درمان آن در افراد سیگاری به سختی انجام می گیرد.

-     استعمال دخانیات در درازمدت باعث تأثیرگذاری بر روی پوست شده و آنها را خشك، شكننده و تغییر رنگ به قهوه‌ای متمایل به زرد می‌كند.