تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی بهورزی - استفاده از تیغ ، ناخنگیر و قیچی و آلوده می تواند موجب انتقال هپاتیت B گردد
کارشناسان بهداشتی توصیه می کنند که هر فرد باید برای خود وسایل آرایش و بهداشتی ( شامل ناخنگیر، قیچی و تیغ  ) جداگانه  داشته باشند زیرا انتقال هپاتیت B  بوسیله ناخنگیر، قیچی و تیغ آلوده می تواند اتفاق بیفتد
هپاتیت ، یک بیماری عفونی ویروسی کبدی است که انواع مختلفی از جمله نوعA  ،B وC  دارد که نوع A بیشتر از راه خوراکی و عمدتا از طریق سبزیها و میوه های ضدعفونی نشده و آب آلوده انتقال می یابد همچنین نوع بی وسی عمدتا از طریق خون و فرآورده های خونی ، وسایل دندانپزشکی ، تزریق خون آلوده و سرنگهای مشترک و طریق جنسی مشکوک منتقل می شود.
 
  ،  از میان ۵ نوع هپاتیت های ویروسی ، هپاتیت های  Aو B وC   موجب بیماری مزمن کبدی می شود.

هپاتیت A:

دوره کمون بیماری ۱۵ تا۴۵ روز بوده و انتشار بیماری عمدتا از طریق مدفوعی دهانی است. این بیماری ، بیشتر در کودکان و با ازدحام جمعیت ، فقر و پایین بودن سطح بهداشت محیط و بهداشت فردی شیوع بیشتری پیدا می کند. بیماری در کودکان معمولا بدون عارضه جدی بهبود می یابد.

هپاتیت  B:

دوره کمون بیماری ۵۰ تا۱۸۰ روز است.بیماری از۳ طریق : برقراری تماس جنسی با فرد آلوده ، استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده و ابزار آلوده به خون همانند ناخنگیر، قیچی و تیغ آلوده ، از مادر آلوده به کودک قبل و حین زایمان و پس از تولد، به شخص سالم سرایت می کند.
هپاتیت C

در تعدادی از افراد به صورت هپاتیت مزمن C در می آید که این شکل بیماری موجب دوام و انتشار بیشتر بیماری در جامعه می شود هشتاد تا نود درصد کودکانی که در موقع تولد آلوده می شوند، به هپاتیت مزمن C مبتلا می شوند و به همین دلیل واکسیناسیون کودکان در بدو تولد بتدریج می تواند موجب کاهش میزان عفونت بیماری شود.
 
هپاتیت B عامل اصلی سیروز کبدی و سرطان سلولهای کبدی است.

هپاتیت “C” :

آمریکا از۵ میلیون بیمار مبتلا به هپاتیت های ویروسی مزمن ، یک میلیون به ویروس هپاتیت “B” و۴ میلیون به ویروس”C” مبتلا شده اند.دوره کمون بیماری ۶۰ ۳۰۰ تا روز است. بیماری از راههای خون ، فرآورده های خونی آلوده ، تزریقات و ابزار آلوده و همچنین از مادر به جنین سرایت می کند. هپاتیت “C”  یک مشکل جهانی است.این بیماری ، بیشتر در میان معتادان تزریقی شایع است ؛ به طوری که حدس می زنند۵۰ درصد موارد، این گونه باشد.هپاتیت “D” :عامل هپاتیت “D” یا دلتا که به همراه هپاتیت ویروسی “B” ایجاد عفونت می کند، دوره کمون و راه سرایت و طول مدت بیماری مانند هپاتیت ویروسی “B” است. 

هپاتیت “E” :

نتقال بیماری از راه مدفوعی دهانی است.