تبلیغات

آنچه درباره وازكتومی (بستن لوله در مردان) بدانیم
یك روش دائمی جلوگیری از بارداری است و برای زوجینی كه دیگر تمایلی به داشتن فرزند ندارند مناسب است. بستن لوله در مردان بطور سرپایی و با بیحسی موضعی انجام می‌شود و نیازی به بستری شدن ندارد و به عنوان آخرین اقدام مورد نظر قرار می‌گیرد.
 
مزایا
 
تذكر 1:
در صورت انتخاب وازكتومی، سعی نمایید حتماً از طریق مراكز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت به پزشك معرفی شده و شخصاً به افرادی كه احتمالاً اطلاع كافی از انجام این روش ندارند مراجعه ننمایید.
 
تذكر 2:
همسر فرد متقاضی در جریان امر قرار گیرد.
 
موارد منع استفاده
 
وازكتومی برای چه كسانی مناسبتر است؟
 
توجه:
 
تمام وسایل و خدمات تنظیم خانواده رایگان است، برای دریافت آنها به نزدیكترین مركز بهداشتی درمانی محل خود مراجعه كنید.