تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی بهورزی - دانلود رایگان نمونه سوالات حسابرس استخدامی دیوان محاسبات

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس ۹۴

 

۱٫نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی ۱۱۰ سوال با پاسخنامه

۲٫نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابرسی ۱۶۵ سوال با پاسخنامه

۳٫نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداری ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۴٫نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (از جمله قانون دیوان محاسبات، محاسبات عمومی، قانون تجارت جزوه استخدامی ۲۷ صفحه جامع و کامل)

۵٫نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ریاضی وآماركاربردی ۵۵۰ سوال با پاسخنامهدانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات 94حسابرس

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات 94 کارشناس بودجه و تشکیلات