نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخ نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخنامه

شامل نمونه سوالات زیر:

۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب

۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

۵٫ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

۶٫ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

۷٫ آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

۸٫ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

۹٫ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

نمونه سوالات جنبه پیشنهادی جهت آزمون مصاحبه استخدامی دارد.

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۱۴۸۰۰    تومان 

http://testdoni.ir/wp-content/uploads/gol.png

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخ نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخنامهنمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخ نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخنامهنمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخ نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخنامهنمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخ نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخنامهنمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با جواب نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخ نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی با پاسخنامه


نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه

 

1- زبان وادبیات فارسی  200 سوال با پاسخنامه

2- زبان انگلیسی (عمومی) 200 سوال با پاسخنامه

3- ریاضی وآمار مقدماتی 135 سوال با پاسخنامه

4- فن آوری اطلاعات و کامپیوتر140 سوال با پاسخنامه
5-معارف اسلامی 200 سوال با پاسخنامه

6- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون 330 سوال با پاسخنامه

-7-نمونه سوالات هوش 80 سوال با پاسخنامه

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  29200   تومان 

http://testdoni.ir/wp-content/uploads/gol.png

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید

 
نمونه سوالات فینال بهورزی


نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بهورزی شامل نمونه سوالات زیر:

۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب

۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

۵٫ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

۶٫ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

۷٫ آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

۸٫ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

۹٫ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

نمونه سوالات جنبه پیشنهادی جهت آزمون مصاحبه استخدامی دارد.

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۱۴۸۰۰    تومان 

http://testdoni.ir/wp-content/uploads/gol.png

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید

نمونه سوالات فینال بهورزی

نمونه سوالات آزمون بهورزی نمونه سوالات بهورزان نمونه سوالات دروس بهورزی نمونه سوالات آموزشگاه بهورزی نمونه سوال بهورزی نمونه سوالات آزمون جامع بهورزی دانلود نمونه سوالات بهورزی نمونه سوالات آزمون بهورزی نمونه سوالات بهورزان نمونه سوالات دروس بهورزی نمونه سوالات آموزشگاه بهورزی نمونه سوال بهورزی نمونه سوالات آزمون جامع بهورزی دانلود نمونه سوالات بهورزی

نمونه سوالات فقط جنبه ی پیشنهادی آزمون را دارد.

 

مجموعه زیر شامل 260 نمونه سوال میباشد که شامل دروس زیر است :

1. نظام ارائه خدمت بهداشتی درمانی  2. شناسایی اجتماعی جغرافیایی روستا –آمار –زیج 3.  آموزش بهداشت  4. تغذیه  5. بیماریهای غیر واگیر  6. بیماریهای واگیر  7.  ایمن سازی و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 8. مراقبت اطفال  9. بهداشت سالمندان 10.سلامت مادران  11. تنظیم خانواده  12. بهداشت محیط 13.بهداشت حرفه ای 14. بهداشت مدارس 15.درمان ساده علامتی و دارویی 16. کمکهای اولیه  17. بهداشت دهان و دندان

 

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  29600   تومان 

http://testdoni.ir/wp-content/uploads/gol.png

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید .

 

 


برچسب ها: نمونه سوالات بهورزی ،

دوشنبه 7 مهر 1393

شب اول عروسی چه باید کرد

   نوشته شده توسط: خانه بهداشت بهورز    

برای شب زفاف در منابع اسلامی آداب فراوانی ذكر شده است. در اهمیت شب زفاف همین بس كه در روایت آمده مؤمن با ازدواج و عروسی كردن نیمی از ایمانش تكمیل می شود. در این شب دعا مستجاب است و فرشتگان برای عروس و داماد رحمت خدا را نازل می كنند.
از آموزه های دینی به دست می آید، همبستر شدن زن و شوهر و ارضای غریزه جنسی از این راه عبادت محسوب می شود و حتی در روایتی آمده است اگر كسی عمل نزدیكی با همسرش را همراه با آداب و رسوم آن زود به زود انجام دهد به یكی از سنت های پیامبران(ص) عمل كرده است.
نكته ای در اینجا باید بر آن تأكید كرد این است كه در انسان برخلاف سایر جانداران، كیفیت همبستر شدن با همسر و انجام رفتار جنسی غریزی نیست و بلكه آموختنی است و باید روش صحیح آن را یاد گرفت، گرچه اصل وجود غریزه جنسی غریزی و فطری است. به همین دلیل یكی از اموزه های ضروری برای هر پسر و دختر جوان كه تصمیم دارند ازدواج كنند این است كه دانستنی های لازم برای این كار را یاد بگیرند. این دانستنی ها شامل: مقدمات همبستر شدن، شناخت نیازهای عاطفی یكدیگر در هنگام آمیزش و رعایت آن، شناخت راه های مختلف همبستر شدن، آگاهی از راه های جلوگیری از بارداری، تنظیم خانواده، آگاهی از احكام شرعی آن اعم از زمان و مكان آمیزش و مسائل دیگر آن مثل غسل و امثال آن، رعایت بهداشت ظاهری مثل مسواك زدن، خوشبو بودن و امثال آن، آگاهی از نكات بهداشتی آمیزش و رعایت آن، آگاهی ضمنی از اختلال های جنسی كه در صورت وقوع، سریعا برای معالجه اقدام كنند و صدها نكته ریز و درشت كه بیان آنها در این نامه مقدرو نیست و برای فراگیری آن لازم است به كتاب های مفیدی كه در این زمینه تألیف شده مراجعه كنید.
نكته ای كه در اینجا لازم است یادآوری كنیم این است كه رسیدن زن و شوهر به اوج لذت جنسی (ارگاسم) یكی از علائم انجام شدن موفقیت آمیز آمیزش جنسی است. اما با تأسف باید بگوییم بسیاری از همسران به دلایل مختلف كه مهمترین آن عدم آگاهی و رعایت نكات بالا است، از انجام رضایت بخش این عمل ناتوانند و به همین جهت به مشكلات زیادی اعم از جسمی و روانی مبتلا می شوند. حتی طبق آماری كه روان شناسان و كارشناسان امور خانواده ارائه كرده اند درصد قابل توجهی از عوامل اختلاف های خانوادگی ریشه در این موضوع دارد. حتی شیخ اجل سعدی در گلستان در ضمن داستانی می گوید:
زن كز بر مرد بی رضا برخیزدزان خانه و زان سرا بلا برخیزد نكته دوم این است كه در رسیدن به اوج لذت جنسی، كه علامت آن انزال در زن و مرد است، بین زن و مرد تفاوت وجود دارد و معمولا مرد بسیار زودتر از زن به این مرحله می رسد. به همین خاطر بسیاری از مردان وقتی به ارگاسم می رسند دست از كار می كشند در حالی كه هنوز همسرشان به ارگاسم نرسیده است. رها كردن زن دراین حالت باعث می شود مشكلات جسمی زیادی از جمله ایجاد درد در ناحیه كمر و شكم برایش به وجود آید. پس لازم است مرد به این نكته توجه كند و قبل از آمیزش، همسرش را با تحریك كردن ، آماده این كار كند.
در روایات فراوانی این موضوع مهم بیان شده و تصریح می كند یكی از آداب همبستر شدن با همسر، ملاعبه یعنی تحریك زن از طریق لمس و مالش بدن و در آغوش گرفتن است و حتی در حدیثی آمده است مردی كه قبل از نزدیكی با همسرش ملاعبه كند، مورد نظر و لطف و رحمت ویژه خدا قرار می گیرد.
ملاعبه باعث می شود كه برای زن فاصله ارضا شدن كم شود و با شروع آمیزش پس مدتی زن به اوج لذت جنسی برسد، ولی اگر ملاعبه به صورت كامل انجام نشود، زمان ارضا برای زنان طولانی می شود، و مرد قبل از زن به ارگاسم می رسد. البته زن نیز می تواند زمان ارضای مرد را با تحریك و ماساژ آلت و سایر قسمت های تحریك پذیر مرد، طولانی تر كند.
نكته سوم اینكه، ممكن است در اثر عواملی مرد دچار عارضه زودانزالی باشد. برای درمان زودانزالی مردان رعایت موارد زیر توصیه می شود:
1. قبل از هرچیز باید توجه داشته باشید كه محیط و فضا و اتاقی كه در آن استراحت می كند باید فضای آرام و امن باشد زیرا فضای امن و آرام زمینه كافی را برای عمل زناشویی فراهم می كند و آرامش روانی محیط زمینه ساز عجله نكردن برای تمام شدن كار لازم و ضروری است. ولی اگر احساس شود ممكن است در معرض مشاهده دیگران حتی كودك خردسال و یا شیرخوار واقع شوید دچار مشكل می شوید بنابراین توصیه می شود در اتاق اختصاصی و درب اتاق بسته و حتی قفل شده عمل انجام گیرد.
2. اگر از مطلب خاصی دچار اضطراب می شوید به رفع علت اضطراب پرداخته شود زیرا اضطراب از هر مطلب و موضوعی به از دست دادن كنترل و تسلط بر اعصاب و وضیت روانی منجر می شود.
3. پیش از ارتباط جنسی، مرد حتما باید با مالش نقاط حساس و جنسی بدن زن را تحریك كنید و او را به سر رضایت و شوق آورده تا زمانی كه زن به آمادگی كافی برای عمل زناشویی پیدا كند زیرا زن برای رسیدن به اوج لذت جنسی مدت زمان بیشتری نیاز دارد. بخلاف مردان كه زودتر تحریك شده و به اوج لذت جنسی می رسند. بنابراین مرد باید تحمل كند و با ایجاد آمادگی در زن زمان ارگاسم همدیگر را نزدیك تر كنند لذا گاهی لازم است 15 دقیقه مقدمات عمل زناشویی طول بكشد.
4. قبل از ارتباط جنسی، زن، آلت مرد را به مدت 15 دقیقه ماساژ دهد.
5. در طول شبانه روز و هفته به وضعیت زود انزالی فكر نشود.
6. در طول شبانه روز و هفته به امور غیرجنسی فكر شود و یا به فعالیتی مشغول شود مثلا آدامس جویده شود.
7. به محض احساس نزدیك شدن لحظه انزال، مقعد خود را سست كرده و با دهان باز نفس آرام و عمیق كشیده شود.
8. برای ارتباط جنسی، مرد در زیر قرار گیرد و زن در رو تا مرد دیرتر به ارگاسم و اوج لذت جنسی برسد.
9. به هنگام ادرار كردن، 2 تا 3 بار و حتی بیشتر ادرار كردن را قطع و وصل كنید.
10. از تغذیه مناسب بهره گرفته شود از خوردن ماست و ترشی و نیز مواد غذایی تحریك كننده غریزه جنسی خودداری شود.
11. در شبانه روز به طور مرتب ورزش كنید و به تقویت عضلات بدنی خود بپردازید.
12. با مراجعه به پزشك از داروهای مناسب استفاده شود. اما آداب شرعی شب زفاف؛ كه البته بعضی از این آداب مخصوص این شب نیست و هر زمان كه زن و شوهر می خواهند همبستر شوند رعایت كنند:
1. وضو گرفتن قبل از همبستر شدن زن و شوهر؛
2. خواندن دو ركعت نماز و بعد از آن دعا برای خوشبختی یكدیگر و دوام و ازدیاد عشق و محبت و نیز برای دارا شدن فرزند صالح دعا كنند.
3. شب زفاف شب جمعه باشد.
4. قبل از شروع بسم الله بگویند.
5. بدون رو انداز نزدیكی نكنند.
6. طوری بخوابند كه كف پا یا سر آنها به طرف قبله نباشد.
7. جای آرام و خلوت و در شب انجام شود.
8. پس از ورود آنها به اتاق مخصوص (حجله) ابتدا خدای را برای این كه آنها را به یكدیگر حلال كرد و اجازه آمیزش جنسی به آنها داده شكر كنند، پس داماد پاهای عروس را با مقداری آب بشوید و آب آن را اطراف خانه و چند قطره هم اطراف اتاق بپاشد كه موجب بركت می شود.
9. هنگام همبستر شدن به عورت یكدیگر نگاه نكنند و با یكدیگر صحبت نكنند.
10. با شكم پر و مثانه پر نزدیكی نكنند.
11. از نزدیكی كردن در شب های اول، وسط و آخر ماه قمری و نیز شب های ماه گرفتگی و طوفان های شدید پرهیز كنند.
12. پس از نزدیكی فورا غسل كنند و با حالت جنابت نخوابند.
13. اگر قبل ازغسل تصمیم دارند دوباره نزدیكی كنند، آلت های تناسلی خود را بشویند و وضو بگیرند.
14. در زمان همبستر شدن هیچ كس حتی بچه كوچك مطلع نشود.
در پایان مطالب زیر را جهت مطالعه بیشتر خدمتتان ضمیمه می كنیم:
آداب روابط زناشویى زن و مرد دو قسم است:
الف - آداب شب زفاف كه عبارت است:
1- ابتدا عروس و داماد وضو بگیرد.
2- تكبیر در شب زفاف؛ برخلاف مراسم جاهلیت - كه متأسفانه عده‏اى در عصر ما به بعضى از آنها گرفتاراند و شب زفاف را به بى‏عفتى و بى‏غیرتى تبدیل مى‏سازند - در اسلام محمدى(ص)، نخستین حركت سازنده آن، با شعار «تكبیر» آغاز مى‏گردد و آن، فلسفه و سرچشمه بسیار عالى تاریخى دارد. گفتن تكبیر به گفتن الله اكبر تحقق پیدا نكند و زمان هنگام ورود به اتاق حجله و قبل از شروع آمیزش جنسی است.
3- خواندن دو ركعت نماز پس از گرفتن وضو، با حال خضوع و خشوع و دعاى ذیل كه بسیار در سرنوشت عروس و داماد مؤثر است: «اللهم ارزقنى الفتها و ودّها و رضاها بى و ارضنى بها و اجمع بیننا باحسن اجتماعٍ و انس ائتلاف فانّك تحب الحلال و تكره الحرام؛ خدایا الفت و مودت و رضایت زن را نسبت به من و رضایت مرا نسبت به او، بر من ارزانى دار و میان ما را به بهترین وجه مجتمع نما و نیكوترین الفت را به ما عطا كن، همانا تو حلال را دوست مى‏دارى و حرام را زشت مى‏شمارى».
4- خواندن دعا و نیایش، كه بعد از خواندن نماز زفاف صورت مى‏گیرد.
5- دست داماد بر پیشانى عروس، پس از ورود عروس به اتاق زفاف، داماد دست خویش را در حالى كه رو به قبله مى‏ایستد، بر پیشانى عروس مى‏گذارد و براى خود و عروس و اولاد آینده‏اش از وى، دعا مى‏كند. «اللهم بامانتك اخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضیت لى منها ولدا فاجعله مسلما سویا و لاتجعله شرك شیطان؛ خدایا این زن را به امانت از تو گرفتم و با كلمات تو او را حلال كردم، اگر از این زن فرزندى براى من مقرر فرمودى او را پربركت و پارسا قرار ده و براى شیطان در او بهره‏اى قرار مده».
ب - آداب عمومى زناشویى: «مستحبات»
1- گرفتن وضو
2- گفتن بسم اللّه‏
3- در هنگام جماع تعجیل نكند و زن را براى آن آماده كند تا او هم كاملاً لذت ببرد.
4- بهتر است نزدیكی و جماع در شب‏هاى دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه یا جمعه باشد.
5- هنگام جماع با زن ملاعبه و بازى كند تا او كاملاً آماده شود.
6- جماع را وقتى انجام دهد كه زن میل دارد.
در این رابطه، موارد مكروهى نیز وجود دارد كه بهتر است از آنها پرهیز گردد:
1- جماع در شب و روزى كه ماه و خورشید گرفته است.
2- هنگام غروب خورشید.
3- هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
4- شب اول ماه غیر از ماه رمضان.
5- در شب آخر ماه.
6- جماع بعد از احتلام در خواب.
7- جماع در اتاقى كه بچه‏اى وجود داشته باشد.
8- نگاه كردن به فرج هنگام جماع.
9- جماع به صورت عریان.
10- جماع در زیر آسمان.
11- جماع رو به قبله و پشت به قبله.
12- هنگامى كه شكم پر است.
13- جماع در جایى كه كودكى باشد كه به آنها نگاه كند یا سر و صداى آنها را بشنود، هر چند چیزى متوجه نشود.
14- جماع در فرصت بین اذان و اقامه نماز كه مخصوص اعمال عبادى است.
15- جماع بدون وضو یا غسل.
16- جماع در شب عید قربان.
17- جماع در شب عید فطر.
در رابطه با مسائل مربوطه به ازدواج و مسائل خانواده كتاب‏هاى متعددى وجود دارد. از جمله مى‏توانید به كتاب‏هاى زیر مراجعه فرمایید:
- ازدواج مكتب انسان سازى شهید دكتر پاك‏نژاد، ج 3
- آیین همسردارى ابراهیم امینى
- حلیه‏المتقین (ص 70 75) علامه مجلسى
- بهشت خانواده دكتر مصطفوى
- بهداشت ازدواج از نظر اسلام دكتر صفدر صانعى
-ازدواج و مسائل جنسى، گروهى از نویسندگان
- مشاوره جنسی و زناشویی، علی اسلامی نسب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic